Catàleg d'activitats

QUÈ ÉS EL CATÀLEG?

És un conjunt d’activitats útils per potenciar el diàleg, la reflexió i l’intercanvi en relació a la convivència.

Recull un conjunt d’experiències i bones pràctiques acumulades per les entitats i professionals.

Té la finalitat de reforçar el treball de sensibilització i conscienciació mitjançant la promoció d’un clima de convivència en positiu que realitzen les entitats, centres educatius i comerços adherits a la Xarxa per la Convivència de L’Hospitalet.

És un recurs per l’acció conjunta que es posa a l’abast de tots els membres adherits a la Xarxa mitjançant el “Compromís ciutadà per la convivència”.

DESTINATARIS DE LES ACTIVITATS

ACTUACIONS DE DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ: Jornades, fòrums, festes locals, festes de la diversitat...

XARXA D’ENTITATS DE LA CIUTAT: AMPAS, associacions de veïns, de dones, juvenils...

ENTORNS SOCIALS I CULTURALS DE LLEURE: Biblioteques, Centres cívics i culturals, Casals d’avis, Centres i entitats juvenils, Casals de joves, Esplais, Casals infantils

ENTORNS SOCIOEDUCATIUS: Escoles d’adults, Instituts d’educació secundària, centres de formació ocupacional, Centres d’educació primària, esplais...

COM PUC FER ÚS DE LES ACTIVITATS DEL CATÀLEG?

Les sol·licituds es faran a través del portal web de la Xarxa per la Convivència L’H (https://xarxaconvivencia.l-h.cat) i es gestionaran des de l’àrea de Seguretat, Convivència i Civisme. Es poden sol·licitar les activitats a través del correu xarxaconvivencia@l-h.cat

Les activitats tindran uns requeriments mínims per a que es puguin dur a terme. Les entitats o recursos que les sol·licitin hauran de poder satisfer aquests requeriments si volen sol·licitar l’activitat en qüestió.

Les activitats estaran subvencionades al 100% per l’Ajuntament i cada entitat o recurs tindrà un límit màxim d’import o d’activitats anuals que podrà sol·licitar.

COM PUC INCORPORAR UNA ACTIVITAT DE LA MEVA ENTITAT AL CATÀLEG?

El catàleg és un document viu i que creixerà amb noves aportacions. Les entitats que siguin membres de la Xarxa per la Convivència L’H poden incorporar noves activitats que s’adeqüin als objectius i metodologia del catàleg, fent arribar noves propostes omplint el formulari.

Tot el catàleg d'activitats

Desfem les desigualtats

Desfem les desigualtats

Igualtat de drets i oportunitats

Taller

Esdevenir persones participatives i actives, capaces de prendre decisions orientades a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica.

més informació

El viatge d’en Konan

Igualtat de drets i oportunitats

Taller

 • Desenvolupar una actitud favorable vers la cultura de pau.
 • Reflexionar sobre les conseqüències de la guerra en les persones i els infants.

més informació

Prevenció de l'assetjament

Igualtat de drets i oportunitats

Taller

"•Potenciar l’autoestima i tenir consciència de la importància que té l’autoestima per trobar-nos bé amb nosaltres mateixos i mateixes i amb les altres persones.
• Prendre consciència de la nostra responsabilitat individual i grupal en el que pensem, diem i fem.
• Treballar la importància del respecte, el diàleg i la tolerància en les relacions amb les altres persones.
• Donar eines als nens i a les nenes per tal de que puguin reconèixer i gestionar les emocions de manera positiva.
• Prendre consciència i identificar les conductes d’abús."

més informació

Cultura i cal·ligrafia àrab

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Conèixer la cultura àrab, allò que ens uneix.
 • Introducció a la cal·ligrafia àrab: explicació de les lletres i números àrabs.

més informació

L'Islam

Reconeixement de les diversitats

Conferència i debat

 • Conèixer la religió islàmica.
 • Debatir els rumors sobre l'Islam.
 • Conèixer els pilars bàsics de l'islam.

més informació

El diari de la Naaku

Igualtat de drets i oportunitats

Taller

 • Reflexionar sobre les conseqüències de la guerra en les persones i els infants.
 • Desenvolupar una actitud favorable vers la cultura de pau.

més informació
Ni uniformes ni etiquetes:interculturalitat i genere. PRIMERA APROXIMACIÓ

Ni uniformes ni etiquetes:interculturalitat i genere. PRIMERA APROXIMACIÓ

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Donar valor positiu a la diversitat.
 • Apropar conceptes del s sistema de gènere, la interculturalitat i la  interseccionalitat.
 • Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l’entorn proper i al món global.

més informació
Ni uniformes ni etiquetes: com mirem la diversitat

Ni uniformes ni etiquetes: com mirem la diversitat

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Donar valor positiu a la diversitat.
 • Facilitar la relació (participació i interacció) entre persones.
 • Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l’entorn proper i al món global.

més informació
Ni uniformes ni etiquetes:  interculturalitat i gènere

Ni uniformes ni etiquetes:  interculturalitat i gènere

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Donar valor positiu a la diversitat.
 • Facilitar la relació (participació i interacció) entre persones.
 • Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l’entorn proper i al món global.

més informació

La batalla final

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Conèixer i utilitzar el rap com a eina de reivindicació i/o resolució d'una situació violenta.
 • Valorar les arrels africanes de la música actual.

més informació

Em faig gran. Resolució de conflictes

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Taller

 • Sensibilitzar les famílies de la importància de l'educació emocional.
 • Potenciar la comunicació entre el jovent i la seva família
 • Donar eines per tal de gestionar els conflictes de manera positiva.
 • Fomentar les relacions basades en l'acceptació i el respecte.

més informació

Espais de debat. Programa Integral per a Famílies.

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Taller

 • Aproximar la realitat dels i infants i el jovent a la família.
 • Potenciar la comunicació entre els infants i el jovent i les seves famílies.
 • Donar eines per tal d’afavorir la comunicació.
 • Donar suport a les famílies davant de les dificultats que es plantegen a l’hora de parlar amb els infants i el jovent.

més informació

La taronja sencera

Gènere

Taller

 • Posar de manifest la influència de les normes socials en la construcció de la nostra identitat.
 • Promoure el pensament crític en la deconstrucció dels estereotips de gènere.
 • Potenciar la transmissió d’aquest esperit crític als nostres fills i filles.
 • Facilitar recursos per fomentar la igualtat.

més informació

Ni blau ni rosa

Gènere

Taller

 • Conscienciar a les famílies sobre el valor de la diferència, trencant mites i tabús.
 • Fomentar actituds de respecte envers la diversitat sexual.
 • Potenciar la comunicació entre infants i joves i les seves famílies.
 • Facilitar estratègies que permetin potenciar l’autoestima i l’acceptació dels nostres fills i filles.

més informació

Convivència Interreligiosa (Conferència)

Interculturalitat

Monogràfic: conferència i debat

 • Facilitar un espai de reflexió sobre la diversitat religiosa, potenciant la trobada entre persones de diferents maneres d’entendre la transcendència.
 • Brindar eines per a la construcció de convivència i cohesió social de de l’àmbit de les religions, creences i espiritualitats, dins del marc de l’educació intercultural.

més informació

Aprendre a viure junts (conferència)

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Monogràfic: conferència i debat

 • Adquirir eines pel desenvolupament d’habilitats socials, orientades a la construcció de competències interculturals, de manera que puguin exercir-se de manera efectiva i apropiada en ambient complexos, marcats per la creixent diversitat en les persones, les cultures i els estils de vida.
 • Desactivar la trama: estereotips, prejudicis, rumors, discriminació...

més informació

Aprendre a viure junts (taller)

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Taller

 • Adquirir eines pel desenvolupament d’habilitats socials, orientades a la construcció de competències interculturals, de manera que  puguin exercir-se de manera efectiva i apropiada en ambients complexos, marcats per la creixent diversitat en les persones, les cultures i els estils de vida.
 • Desactivar la trama: estereotips, prejudicis, rumors, discriminació...

més informació

Prevenció de la LGTBIfòbia

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Promoure el coneixement i la comprensió cap a un mateix/a i cap a les altres persones.
 • Promoure la construcció de la identitat elegida més enllà dels patrons heteronormatius.
 • Fomentar actituds de respecte i no discriminació entre sexes i envers les diferents opcions sexuals.

més informació

Sóc Diferent

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Tenir esperit crític davant els missatges que la societat ens vol fer entendre com a ideals i normatius.
 • Aprendre a acceptar-nos i a estimar-nos tal i com som i veure les nostres potencialitats i les de les altres persones.
 • Promoure la diferència com a oportunitat considerant-la positiva i enriquidora.

més informació

Reporters i Pirates

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Taller

 • Donar veu a la petita població (nens i nenes de la ciutat o barri de procedència).
 • Fomentar la participació dels infants.
 • Potenciar el treball en equip.
 • Conscienciar sobre l'estat, la visió del nostre poble/ ciutat.
 • Treballar en valors; el respecte, l'empatia, la comunicació.
 • Divertir-se a través d'una aventura desconeguda.

més informació

En trànsit: dinamitzacions

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Taller

 • Objectiu general:  Afavorir la convivència ciutadana intercultural, la participació social i l’enfortiment comunitari promovent la cultura de la pau. És fonamental positivitzar les diferències i millorar la gestió de les emocions vinculades a les migracions.
 • Objectius específics:
1. Desmuntar estereotips, clixés i prejudicis associats a les persones migrades per aconseguir unes relacions més justes i igualitàries, lliures de racisme i altres violències des d'una vessant de drets humans.
2. Potenciar la comunicació participativa i la lliure circulació d'informació i coneixements així com el coneixement co-creat.
3. Treballar valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat fomentant."

més informació

L'art de donar amor

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Taller

 • Fomentar la relació d’empatia i solidaritat i crear vincles entre pares i mares d'orígens diversos, els quals comparteixen, entre d'altres, el fet comú de tenir infants.
 • Permetre el diàleg entre els pares i les mares al voltant de les necessitats dels nens i nenes.
 • Afavorir els vincles afectius entre els pares i mares i educadors/es amb els infants a través de la comunicació a través del tacte.
 • Fomentar la capacitat d’atenció a les expressions del seu fill/a a través de l’observació.
 • Incrementar la confiança en els pares i les mares.
 • Oferir una activitat preventiva en l’atenció a les famílies.

més informació

Música i dansa africana per a pares i mares

Interculturalitat

Taller

 • Treballar la diversitat cultural i la convivència entre els veïns i veïnes. Transmetre els valors de la tolerància i la vida en comú, a través de la música i la dansa africana.
 • Combatre l’estrés diari dels pares i mares del municipi, després de una jornada laboral carregada amb la seves conseqüències socials.

més informació

Ràdio Romano Kidipen

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Audiovisual

 • Obrir espais de diàleg al barri.
 • Restituir l'espai públic com a espai per la construcció de comunitat.
 • Encarar qüestions d'interès comú relatives al gènere i l'interculturalitat.
 • Augmentar l'esperit crític.
 • Construir nous entorns de convivència.

més informació

Des-etiqueta't

Gènere

Taller

 • Reflexionar entorn a l'heteronormativitat per assolir un desenvolupament afectiu i sexual global i positiu.
 • Fomentar actituds de respecte envers la diversitat d'identitats sexuals trencant tabús i mites respecte l'homosexualitat i transsexualitat.

més informació

Convivència Interreligiosa (taller)

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Taller

 • Facilitar un espai de reflexió sobre la diversitat religiosa, potenciant la trobada entre persones de diferents maneres d’entendre la transcendència.
 • Brindar eines per a la construcció de convivència i cohesió social de de l’àmbit de les religions, creences i espiritualitats, dins del marc de l’educació intercultural.

més informació

Retrats

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Audiovisual

 • Desenvolupar una mirada crítica envers la discriminació quotidiana que rep el poble gitano.
 • Analitzar els materials que es difonen a les xarxes socials i prendre consciència sobre els mitjans.
 • Fer visible aquesta discriminació , assenyalant la seva producció.
 • Construir nous relats envers la comunitat que obren imaginaris sobre la gitanitat.
 • Difondre aquests materials a les xarxes socials.

més informació

Jugant passen coses

Interculturalitat

Taller

 • Analitzar els patis escolars i les dinàmiques que es donen.
 • Treballar els espais de conflicte dins l'horari lectiu.
 • Visibilitzar dinàmiques tòxiques i espais de possibilitat intercultural a través del joc lliure.
 • Posar l'èmfasi en qüestions de gènere condicionades per l'arquitectura dels espais educatius com els patis escolars i proposar modificacions d'aquests entorns.

més informació

Música i dansa africana per a infants

Interculturalitat

Taller

 • Fomentar la diversitat cultural entre els nens/es, a través de les arts com ara la dansa, el ball, la música en general.
 • Compatibilitzar l´horari laboral dels pares amb els dels seus nens, després de l'escola.

més informació

Poetes de la Convivència

Interculturalitat

Taller

 • Crear una visió positiva i constructiva de la diversitat cultural com a font de riquesa i equitat per a tots i totes.
 • Oferir un entorn de reconeixement cultural als participant a través de l’anàlisi del llenguatge.
 • Fomentar la confiança cap a la pròpia creativitat.
 • Promoure actituds de diàleg, solidaritat, empatia i respecte cap a altres persones.
 • Potenciar la cooperació i el treball en equip.

més informació