Catàleg d'activitats

Gènere

La taronja sencera

Gènere

Taller

  • Posar de manifest la influència de les normes socials en la construcció de la nostra identitat.
  • Promoure el pensament crític en la deconstrucció dels estereotips de gènere.
  • Potenciar la transmissió d’aquest esperit crític als nostres fills i filles.
  • Facilitar recursos per fomentar la igualtat.

més informació

Ni blau ni rosa

Gènere

Taller

  • Conscienciar a les famílies sobre el valor de la diferència, trencant mites i tabús.
  • Fomentar actituds de respecte envers la diversitat sexual.
  • Potenciar la comunicació entre infants i joves i les seves famílies.
  • Facilitar estratègies que permetin potenciar l’autoestima i l’acceptació dels nostres fills i filles.

més informació

Des-etiqueta't

Gènere

Taller

  • Reflexionar entorn a l'heteronormativitat per assolir un desenvolupament afectiu i sexual global i positiu.
  • Fomentar actituds de respecte envers la diversitat d'identitats sexuals trencant tabús i mites respecte l'homosexualitat i transsexualitat.

més informació