Catàleg d'activitats

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Aprendre a viure junts (conferència)

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Monogràfic: conferència i debat

 • Adquirir eines pel desenvolupament d’habilitats socials, orientades a la construcció de competències interculturals, de manera que puguin exercir-se de manera efectiva i apropiada en ambient complexos, marcats per la creixent diversitat en les persones, les cultures i els estils de vida.
 • Desactivar la trama: estereotips, prejudicis, rumors, discriminació...

més informació

Aprendre a viure junts (taller)

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Taller

 • Adquirir eines pel desenvolupament d’habilitats socials, orientades a la construcció de competències interculturals, de manera que  puguin exercir-se de manera efectiva i apropiada en ambients complexos, marcats per la creixent diversitat en les persones, les cultures i els estils de vida.
 • Desactivar la trama: estereotips, prejudicis, rumors, discriminació...

més informació

Convivència Interreligiosa (taller)

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Taller

 • Facilitar un espai de reflexió sobre la diversitat religiosa, potenciant la trobada entre persones de diferents maneres d’entendre la transcendència.
 • Brindar eines per a la construcció de convivència i cohesió social de de l’àmbit de les religions, creences i espiritualitats, dins del marc de l’educació intercultural.

més informació

Retrats

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Audiovisual

 • Desenvolupar una mirada crítica envers la discriminació quotidiana que rep el poble gitano.
 • Analitzar els materials que es difonen a les xarxes socials i prendre consciència sobre els mitjans.
 • Fer visible aquesta discriminació , assenyalant la seva producció.
 • Construir nous relats envers la comunitat que obren imaginaris sobre la gitanitat.
 • Difondre aquests materials a les xarxes socials.

més informació

En trànsit

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Taller

Objectiu general:
Afavorir la convivència ciutadana intercultural, la participació social i l’enfortiment comunitari promovent la cultura de la pau. És fonamental positivitzar les diferències i millorar la gestió de les emocions vinculades a les migracions.
 
Objectius específics:
1. Desmuntar estereotips, clixés i prejudicis associats a les persones migrades per aconseguir unes relacions més justes i igualitàries, lliures de racisme i altres violències des d'una vessant de drets humans.
2. Potenciar la comunicació participativa i la lliure circulació d'informació i coneixements així com el coneixement co-creat.
3. Treballar valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat fomentant.

més informació