Catàleg d'activitats

Entitat promotora: ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE

Aprendre a viure junts (taller)

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Taller

Objectius
  • Adquirir eines pel desenvolupament d’habilitats socials, orientades a la construcció de competències interculturals, de manera que  puguin exercir-se de manera efectiva i apropiada en ambients complexos, marcats per la creixent diversitat en les persones, les cultures i els estils de vida.
  • Desactivar la trama: estereotips, prejudicis, rumors, discriminació...

Desenvolupament de l'activitat
Aquest taller es composa de dues parts, una més teòrica on s’introdueix el concepte de diversitat, identitat cultural i la interculturalitat. Així, una vegada entenguem les idees clau, podrem endinsar-nos en conèixer com es creen els rumors, els estereotips, els prejudicis i la discriminació. Havent reflexionat sobre la part més teòrica dels conceptes anteriorment esmentats, s’inicia un espai on mitjançant dinàmiques ens convida a reflexionar sobre els nostres pensaments i com entenem la diversitat i la convivència, així doncs, obrim un
ventall de possibilitats i conscienciem sobre quines actituds tenim en el dia a dia que ens ajuden o ens impedeixen conviure amb les persones del nostre entorn.

Públic preferent: Intergeneracional
Màxim participants: 30 persones
Dies preferents: Tardes
Durada: 4 hores
Requeriments de l'espai

Sala amb projector.
L'organitzador passarà una Presentació en PowerPoint, vídeos complementaris i facilitarà el material per realitzar les activitats.