Catàleg d'activitats

Interculturalitat

Convivència Interreligiosa (Conferència)

Interculturalitat

Monogràfic: conferència i debat

 • Facilitar un espai de reflexió sobre la diversitat religiosa, potenciant la trobada entre persones de diferents maneres d’entendre la transcendència.
 • Brindar eines per a la construcció de convivència i cohesió social de de l’àmbit de les religions, creences i espiritualitats, dins del marc de l’educació intercultural.

més informació

Música i dansa africana per a pares i mares

Interculturalitat

Taller

 • Treballar la diversitat cultural i la convivència entre els veïns i veïnes. Transmetre els valors de la tolerància i la vida en comú, a través de la música i la dansa africana.
 • Combatre l’estrés diari dels pares i mares del municipi, després de una jornada laboral carregada amb la seves conseqüències socials.

més informació

Jugant passen coses

Interculturalitat

Taller

 • Analitzar els patis escolars i les dinàmiques que es donen.
 • Treballar els espais de conflicte dins l'horari lectiu.
 • Visibilitzar dinàmiques tòxiques i espais de possibilitat intercultural a través del joc lliure.
 • Posar l'èmfasi en qüestions de gènere condicionades per l'arquitectura dels espais educatius com els patis escolars i proposar modificacions d'aquests entorns.

més informació

Música i dansa africana per a infants

Interculturalitat

Taller

 • Fomentar la diversitat cultural entre els nens/es, a través de les arts com ara la dansa, el ball, la música en general.
 • Compatibilitzar l´horari laboral dels pares amb els dels seus nens, després de l'escola.

més informació

Poetes de la Convivència

Interculturalitat

Taller

 • Crear una visió positiva i constructiva de la diversitat cultural com a font de riquesa i equitat per a tots i totes.
 • Oferir un entorn de reconeixement cultural als participant a través de l’anàlisi del llenguatge.
 • Fomentar la confiança cap a la pròpia creativitat.
 • Promoure actituds de diàleg, solidaritat, empatia i respecte cap a altres persones.
 • Potenciar la cooperació i el treball en equip.

més informació

Què vol(s) dir?

Interculturalitat

Expressió artística i creativa

 • Oferir un entorn de reconeixement cultural als i les participant a través de l’anàlisi del llenguatge verbal i no verbal.
 • Reflexionar al voltant de la mirada etnocèntrica i universalista de totes les cultures.
 • Sensibilitzar als i les participants sobre la riquesa del valor de la diversitat cultural que ens envolta a través de la mirada en el orígens que construeixen la nostra identitat.
 • Promoure actituds de diàleg, solidaritat, empatia i respecte cap a altres persones, trobant elements comuns en el dia a dia de les diferents cultures, horaris, costums, expressions, menjars, maneres de saludar, tradicions, creences.
 • Prevenir actituds racistes, a través de l'atenció a la construcció d’estereotips i prejudicis de l'imaginari col·lectiu. 

més informació