Catàleg d'activitats

Entitat promotora: LACHÓ BAJÍ CALÍ + LA FUNDICIÓ

Jugant passen coses

Interculturalitat

Taller

Objectius
  • Analitzar els patis escolars i les dinàmiques que es donen.
  • Treballar els espais de conflicte dins l'horari lectiu.
  • Visibilitzar dinàmiques tòxiques i espais de possibilitat intercultural a través del joc lliure.
  • Posar l'èmfasi en qüestions de gènere condicionades per l'arquitectura dels espais educatius com els patis escolars i proposar modificacions d'aquests entorns.

Desenvolupament de l'activitat
La dinàmica es planteja en dues sessions. La primera sessió es planteja testejar diferents espais escolars a traves del joc: patis, passadissos, aules... que es documentarà a partir de l'observació i l'escolta atenta dels adults.
A la segona sessió es compartiran els materials produïts amb infants, mestres i famílies per començar a prendre consciència dels espais de conflicte i com es generen, posant el focus en aspectes interculturals i de gènere.
Aquesta reflexió col·lectiva ha de propiciar noves idees per intervenir i modificar dinàmiques i ambients escolars.

Públic preferent: Infància, famíles i escoles
Màxim participants: 125 persones
Dies preferents: A convenir
Durada: 2 sessions de 2 hores cadascuna
Requeriments de l'espai

Escola

Enllaços i documents de suport