Catàleg d'activitats

Reconeixement de les diversitats

La batalla final

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Conèixer i utilitzar el rap com a eina de reivindicació i/o resolució d'una situació violenta.
 • Valorar les arrels africanes de la música actual.

més informació

Cultura i cal·ligrafia àrab

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Conèixer la cultura àrab, allò que ens uneix.
 • Introducció a la cal·ligrafia àrab: explicació de les lletres i números àrabs.

més informació

L'Islam

Reconeixement de les diversitats

Conferència i debat

 • Conèixer la religió islàmica.
 • Debatir els rumors sobre l'Islam.
 • Conèixer els pilars bàsics de l'islam.

més informació
Ni uniformes ni etiquetes:interculturalitat i genere. PRIMERA APROXIMACIÓ

Ni uniformes ni etiquetes:interculturalitat i genere. PRIMERA APROXIMACIÓ

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Donar valor positiu a la diversitat.
 • Apropar conceptes del s sistema de gènere, la interculturalitat i la  interseccionalitat.
 • Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l’entorn proper i al món global.

més informació
Ni uniformes ni etiquetes: com mirem la diversitat

Ni uniformes ni etiquetes: com mirem la diversitat

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Donar valor positiu a la diversitat.
 • Facilitar la relació (participació i interacció) entre persones.
 • Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l’entorn proper i al món global.

més informació
Ni uniformes ni etiquetes:  interculturalitat i gènere

Ni uniformes ni etiquetes:  interculturalitat i gènere

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Donar valor positiu a la diversitat.
 • Facilitar la relació (participació i interacció) entre persones.
 • Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l’entorn proper i al món global.

més informació

Prevenció de la LGTBIfòbia

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Promoure el coneixement i la comprensió cap a un mateix/a i cap a les altres persones.
 • Promoure la construcció de la identitat elegida més enllà dels patrons heteronormatius.
 • Fomentar actituds de respecte i no discriminació entre sexes i envers les diferents opcions sexuals.

més informació

Sóc Diferent

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Tenir esperit crític davant els missatges que la societat ens vol fer entendre com a ideals i normatius.
 • Aprendre a acceptar-nos i a estimar-nos tal i com som i veure les nostres potencialitats i les de les altres persones.
 • Promoure la diferència com a oportunitat considerant-la positiva i enriquidora.

més informació

A la teva pell

Reconeixement de les diversitats

Taller

 • Facilitar un espai de debat i reflexió, en un context lúdic i participatiu.
 • Fomentar la bona convivència, l'empatia i el respecte entre persones diverses.
 • Fer ús de l’Art com a eina per a la transformació de les relacions socials i interpersonals així com de les realitats comunitàries.
 • Generar l’oportunitat de coneixença entre col·lectius que conviuen en un mateix espai com a eina per al combat contra les actituds masclistes, racistes, xenòfobes i qualsevol altre tipus de violències intergrupals.

més informació