Catàleg d'activitats

Ni uniformes ni etiquetes:interculturalitat i genere. PRIMERA APROXIMACIÓ
Entitat promotora: Fundació Akwaba

Ni uniformes ni etiquetes:interculturalitat i genere. PRIMERA APROXIMACIÓ

Reconeixement de les diversitats

Taller

Objectius
  • Donar valor positiu a la diversitat.
  • Apropar conceptes del s sistema de gènere, la interculturalitat i la  interseccionalitat.
  • Identificar desigualtats i discriminacions per raó de gènere i interculturals a l’entorn proper i al món global.

Desenvolupament de l'activitat
Es proposa  que l'alumnat, el professorat o altres col•lectius reflexionin sobre la identitat i les seves múltiples pertinences. El gènere i la cultura són alguns dels aspectes socials que defineixen cada persona. Cada participant s’ubicarà en les categories: sexe, identitat de gènere i rol de gènere. Sabent que cada cultura i cada persona interpreta i viu aquestes categories de forma diferent, ara bé, el sexisme patriarcal és un element comú a la majoria de parts del món, fomentant desigualtats per raó de gènere. La interculturalitat i l’equitat de gènere són competències que s’aprenen.

Públic preferent: Intergeneracional
Màxim participants: 25 persones
Dies preferents: A convenir
Durada: 1 hora
Requeriments de l'espai

Aula o espai polivalent; bolígrafs; Taules i cadires; ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla...