Catàleg d'activitats

Entitat promotora: Fundació Akwaba

La batalla final

Reconeixement de les diversitats

Taller

Objectius
  • Conèixer i utilitzar el rap com a eina de reivindicació i/o resolució d'una situació violenta.
  • Valorar les arrels africanes de la música actual.

Desenvolupament de l'activitat
De quina batalla parlem? De les batalles de galls. Com pot ser que música actual com el hip-hop tingui arrels africanes? Amb un repàs a la història de la música es dóna resposta alhora que es mostren clips de vídeo de diferents estils i evolucions musicals. La història de la música es troba influenciada per les injustícies i els conflictes micro i macro. A través d’una dinàmica dels conflictes es tracten les diverses actituds que es poden tenir per resoldre situacions. En molts casos la música ha servit com a vàlvula per evitar una resolució agressiva dels conflictes, com pot ser a través d’estils com el krump i la capoeira, que també impliquen balls. L’alumnat detecta quin tipus de violència pateix al seu entorn i utilitza la creació d’un rap personal com a resposta assertiva davant d’aquesta.

Públic preferent: Estudiants Secundària
Màxim participants: 33 persones
Dies preferents: A convenir
Durada: 1 hora
Requeriments de l'espai

Aula o espai polivalent; bolígrafs; Taules i cadires; ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla...

Enllaços i documents de suport