Catàleg d'activitats

Igualtat de drets i oportunitats

Desfem les desigualtats

Desfem les desigualtats

Igualtat de drets i oportunitats

Taller

Esdevenir persones participatives i actives, capaces de prendre decisions orientades a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica.

més informació

El viatge d’en Konan

Igualtat de drets i oportunitats

Taller

  • Desenvolupar una actitud favorable vers la cultura de pau.
  • Reflexionar sobre les conseqüències de la guerra en les persones i els infants.

més informació

Prevenció de l'assetjament

Igualtat de drets i oportunitats

Taller

"•Potenciar l’autoestima i tenir consciència de la importància que té l’autoestima per trobar-nos bé amb nosaltres mateixos i mateixes i amb les altres persones.
• Prendre consciència de la nostra responsabilitat individual i grupal en el que pensem, diem i fem.
• Treballar la importància del respecte, el diàleg i la tolerància en les relacions amb les altres persones.
• Donar eines als nens i a les nenes per tal de que puguin reconèixer i gestionar les emocions de manera positiva.
• Prendre consciència i identificar les conductes d’abús."

més informació

El diari de la Naaku

Igualtat de drets i oportunitats

Taller

  • Reflexionar sobre les conseqüències de la guerra en les persones i els infants.
  • Desenvolupar una actitud favorable vers la cultura de pau.

més informació