Catàleg d'activitats

Desfem les desigualtats
Entitat promotora: Fundació AKWABA

Desfem les desigualtats

Igualtat de drets i oportunitats

Taller

Objectius
Esdevenir persones participatives i actives, capaces de prendre decisions orientades a respectar i defensar els drets humans i la convivència democràtica.

Desenvolupament de l'activitat
Apropar els drets humans als infants i vincular els coneixements adquirits amb la pobresa, la discriminació i les desigualtats socials, sigui al nord o al sud  globals. Tot apostant per lafórmula: + drets humans = - desigualtats socials. Com a recursos utilitzats destacats, trobem: vídeo “Abrazo”, graella dels drets humans, el poema “Podries” i joc de l’oca de les desigualtats.

Públic preferent: Estudiants primària i secundària
Màxim participants: 25/33 persones (primària/secundària)
Dies preferents: A convenir
Durada: 4-6 hores en 3 sessions
Requeriments de l'espai

Aula o espai polivalent; bolígrafs; Taules i cadires; ordinador, altaveus, internet, projector, pantalla…

Enllaços i documents de suport