Catàleg d'activitats

Entitat promotora: ASSOCIACIÓ CULTURA TRETZE

Convivència Interreligiosa (Conferència)

Interculturalitat

Monogràfic: conferència i debat

Objectius
  • Facilitar un espai de reflexió sobre la diversitat religiosa, potenciant la trobada entre persones de diferents maneres d’entendre la transcendència.
  • Brindar eines per a la construcció de convivència i cohesió social de de l’àmbit de les religions, creences i espiritualitats, dins del marc de l’educació intercultural.

Desenvolupament de l'activitat
En un marc d'una societat cada vegada més diversa en l'àmbit cultural i religiós, presentem un monogràfic on es presenten totes les diferents creences religioses i tradicions, tant en l'àmbit individual com institucional. Així obrir una nova visió a l'enriquiment d'oportunitats en el coneixement de noves religions i destapar tots els prejudicis que es puguin tenir, oferint un espai de debat i reflexió.

Públic preferent: Intergeneracional
Màxim participants: 40 persones
Dies preferents: Tardes
Durada: 2 hores
Requeriments de l'espai

Sala amb projector.
L'organitzador passarà una Presentació en PowerPoint, vídeos complementaris i facilitarà el material per realitzar les activitats.