Catàleg d'activitats

Entitat promotora: JIS: JOVES per la IGUALTAT i la SOLIDARITAT

En trànsit

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Taller

Objectius

Objectiu general:
Afavorir la convivència ciutadana intercultural, la participació social i l’enfortiment comunitari promovent la cultura de la pau. És fonamental positivitzar les diferències i millorar la gestió de les emocions vinculades a les migracions.
 
Objectius específics:
1. Desmuntar estereotips, clixés i prejudicis associats a les persones migrades per aconseguir unes relacions més justes i igualitàries, lliures de racisme i altres violències des d'una vessant de drets humans.
2. Potenciar la comunicació participativa i la lliure circulació d'informació i coneixements així com el coneixement co-creat.
3. Treballar valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat fomentant.

Desenvolupament de l'activitat
En Trànsit treballa les migracions per establir un diàleg intercultural que ens permeti avançar cap a la cultura de la pau deixant enrere els estereotips i discriminacions entorn a les persones migrades per afavorir la cohesió social. Neix com a iniciativa juvenil europea impulsada per un grup de joves voluntàries creant un material pedagògic (audiovisual, guia de dinamització i exposició). Els tallers de sensibilització es divideixen en quatre blocs temàtics. El primer bloc aborda les migracions des de les desigualtats nord-sud, de gènere, la mitologia migrant... el segon bloc treballa la gestió emocional del procés migratori (xoc cultural, dol migratori...). El tercer bloc desmunta els estereotips i busca positivitzar les diferències, mentre que el quart bloc proposa dinàmiques per fomentar la convivència. Els tallers es dissenyen a mida segons els interessos de les persones participants i són vivencials i dinàmics per fer vibrar la part més mítica, des de les creences.

Públic preferent: Joventut
Màxim participants: 30 persones
Dies preferents: Dilluns a divendres
Durada: Mínim de 2 hores
Requeriments de l'espai

Espai ampli, projector, ordinador, altaveus i pantalla.

Enllaços i documents de suport