Catàleg d'activitats

Entitat promotora: LACHÓ BAJÍ CALÍ + LA FUNDICIÓ

Retrats

Rumors, prejudicis, estereotips imaginaris i percepcions

Audiovisual

Objectius
  • Desenvolupar una mirada crítica envers la discriminació quotidiana que rep el poble gitano.
  • Analitzar els materials que es difonen a les xarxes socials i prendre consciència sobre els mitjans.
  • Fer visible aquesta discriminació , assenyalant la seva producció.
  • Construir nous relats envers la comunitat que obren imaginaris sobre la gitanitat.
  • Difondre aquests materials a les xarxes socials.

Desenvolupament de l'activitat
Proposem un treball de recerca envers els materials audiovisuals que es difonen a les xarxes socials sobre la comunitat gitana. A la primera sessió farem visionats col•lectius amb espai de debat i construirem categories, tags, per classificar les imatges que anem compartint (per exemple: anti-gitanisme, tòpics, flamenc, feminisme...).
D'una primera fase d'anàlisi de la imatge dels gitanos a les xarxes socials (Facebook, Twitter, YouTube...) passarem a la segona sessió a produir altres relats amb vídeo, mitjançant els dispositius que tenim: telèfons, tablets... i fer-ne difusió a les xarxes.

Públic preferent: Intergeneracional
Màxim participants: 25 persones
Dies preferents: A convenir
Durada: 2 sessions de 2 hores cadascuna
Requeriments de l'espai

Connexió a Internet