Catàleg d'activitats

Entitat promotora: Associació de Serveis i Formació Socioeducativa ARA

Ni blau ni rosa

Gènere

Taller

Objectius
  • Conscienciar a les famílies sobre el valor de la diferència, trencant mites i tabús.
  • Fomentar actituds de respecte envers la diversitat sexual.
  • Potenciar la comunicació entre infants i joves i les seves famílies.
  • Facilitar estratègies que permetin potenciar l’autoestima i l’acceptació dels nostres fills i filles.

Desenvolupament de l'activitat
Taller on a partir de dinàmiques vivencials és qüestiona la construcció social del gènere, els rols i la identitat, trencant mites i fomentant una educació on el respecte cap a la diversitat sigui el punt de partida.

Públic preferent: Famílies
Màxim participants: 25 persones
Dies preferents:
A convenir
Durada: 2 hores
Requeriments de l'espai

Taules, cadires, projector, ordinador i so.