Catàleg d'activitats

Entitat promotora: LACHÓ BAJÍ CALÍ + LA FUNDICIÓ

Ràdio Romano Kidipen

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Audiovisual

Objectius
  • Obrir espais de diàleg al barri.
  • Restituir l'espai públic com a espai per la construcció de comunitat.
  • Encarar qüestions d'interès comú relatives al gènere i l'interculturalitat.
  • Augmentar l'esperit crític.
  • Construir nous entorns de convivència.

Desenvolupament de l'activitat
Ràdio Rromano Kidipen són sessions de ràdio a l'espai públic per tal de tractar temes d'interes comú vinculats a la interculruralitat, el racisme o el gènere entre d'altres.
A la primera sessió aprendrem a montar la ràdio, decidirem el tema a tractar i l'espai públic on ens agradaria fer ràdio. Realitzarem una petita escaleta per poder controlar el temps de gravació i la temàtica a tractar.
A la segona sessió la ràdio surt al carrer i s'activa amb la realització del programa, que serà gravat i penjat en format podcast a la pàgina de Keras Buti http://lafundicio.net/kerasbuti/blog/

Públic preferent: Intergeneracional
Màxim participants: 15 persones
Dies preferents: A convenir
Durada: 2 sessions de 2 hores cadascuna
Requeriments de l'espai

Escola

Enllaços i documents de suport