Catàleg d'activitats

Entitat promotora: JIS: JOVES per la IGUALTAT i la SOLIDARITAT

En trànsit: dinamitzacions

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Taller

Objectius
  • Objectiu general:  Afavorir la convivència ciutadana intercultural, la participació social i l’enfortiment comunitari promovent la cultura de la pau. És fonamental positivitzar les diferències i millorar la gestió de les emocions vinculades a les migracions.
  • Objectius específics:
1. Desmuntar estereotips, clixés i prejudicis associats a les persones migrades per aconseguir unes relacions més justes i igualitàries, lliures de racisme i altres violències des d'una vessant de drets humans.
2. Potenciar la comunicació participativa i la lliure circulació d'informació i coneixements així com el coneixement co-creat.
3. Treballar valors com el respecte, la solidaritat i la igualtat fomentant."

Desenvolupament de l'activitat
En Trànsit treballa les migracions per establir un diàleg intercultural que ens permeti avançar cap a la cultura de la pau deixant enrere els estereotips i discriminacions entorn a les persones migrades per afavorir la cohesió social. Neix com a iniciativa juvenil europea impulsada per un grup de joves voluntàries creant un material pedagògic (audiovisual, guia de dinamització i exposició).
Es realitza una activitat g-local de sensibilització en drets humans. Cada grup participant elegeix la temàtica (desigualtats de gènere, discriminacions, xoc cultural, consum responsable, refugiades...), rep una formació, prepara l’acció i després la dinamitza a un espai públic del seu municipi retornant a través del servei els aprenentatges viscuts prèviament i aprenent-fent.
Així reconvertim les places en àgores, arribant a la població local. Cada dinamització compta amb l'exposició i un resum audiovisual.

Públic preferent: Intergeneracional
Màxim participants: 15 persones
Dies preferents: Dilluns a divendres
Durada: 6 hores
Requeriments de l'espai

Pels tallers previs: Espai ampli, projector, ordinador, altaveus i pantalla.
Per la dinamització: espai públic.