Catàleg d'activitats

Entitat promotora: Associació de Serveis i Formació Socioeducativa ARA

Em faig gran. Resolució de conflictes

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Taller

Objectius
  • Sensibilitzar les famílies de la importància de l'educació emocional.
  • Potenciar la comunicació entre el jovent i la seva família
  • Donar eines per tal de gestionar els conflictes de manera positiva.
  • Fomentar les relacions basades en l'acceptació i el respecte.

Desenvolupament de l'activitat
Taller on a partir de dinàmiques es treballa amb les famílies com gestionar els conflictesde manera més positiva, utilitzant la educació  emocional i potenciant la comunicació i les relacions basades en l'acceptació i el respecte.

Públic preferent: Famílies
Màxim participants: 25 persones
Dies preferents: A convenir
Durada: 2 hores
Requeriments de l'espai

Taules, cadires, projector, ordinador i so.