Catàleg d'activitats

Entitat promotora: Associació de Serveis i Formació Socioeducativa ARA

Espais de debat. Programa Integral per a Famílies.

Convivència i bon veïnatge, interaccions positives

Taller

Objectius
  • Aproximar la realitat dels i infants i el jovent a la família.
  • Potenciar la comunicació entre els infants i el jovent i les seves famílies.
  • Donar eines per tal d’afavorir la comunicació.
  • Donar suport a les famílies davant de les dificultats que es plantegen a l’hora de parlar amb els infants i el jovent.

Desenvolupament de l'activitat
Aquest programa ofereix a les famílies durant 5 sessions de dues hores un espai per compartir les angoixes però sobretot les solucions que a uns i a uns altres ens han funcionat. El nostre objectiu serà crear un grup estable de mares i pares que sessió rere sessió vagi plantejant temes a debatre i sobre els que reflexionar a partir de diversos punts de vista.

Públic preferent: Famílies
Màxim participants: 20 persones
Dies preferents: A convenir
Durada: 5 sessions de 2 hores cadascuna
Requeriments de l'espai

Taules, cadires, projector, ordinador i so.