Exposició “DiversitatS: L’Hospitalet 40 anys plural i diversa”


El dijous 14 de febrer es va presentar la Xarxa per la Convivència de L’Hospitalet i s'inaugurà l’exposició “DiversitatS: L’Hospitalet 40 anys plural i diversa”. Es tracta d’un format itinerant que inicialment visitarà els centres d’ensenyament secundari de la ciutat i que també recorrerà altres dependències municpals com biblioteques, auditoris o altres espais ciutadans.
La mostra explica la ciutat com un cúmul de diversitats i ens ajuda a lluitar contra les falses notícies que perjudiquen la convivència, oferint un relat en positiu, basat en els potencials de la ciutadania i de les institucions, en el qual la bona convivència és condició indispensable per al progrés i la qualitat de vida en els nostres barris. Aquesta s'acció s'enmarca dins dels 40 anys d’Ajuntaments democràtics.