25 milions de refugiats a tot el món


Actualment, segons xifres de l’ACNUR, hi ha més de 68 milions de persones que s´han vist forçosament desplaçades al món, d’entre les quals, 25 milions són refugiades i estan sent majoritàriament acollides per països com Líban, Iran, Pakistan, Uganda o Turquia. 
El govern espanyol es va comprometre en 2015 a acollir 18.000 persones, de les quals només han arribat unes 3.000.
El Dret d’Asil (la condició de refugiat/da) és una pràctica mitjançant la qual un Estat garanteix la protecció, l’empara i l’assistència d’aquelles persones que han fugit del seu país d’origen per diverses raons, generalment relacionades amb la violació d’un o diversos dels seus drets fonamentals. El país realitza un estudi detallat de la sol•licitud i, al final del procés, emet un veredicte positiu o negatiu.